ตัวแบบสินค้าคงคลังแบบสองระดับสำหรับสินค้าหลายประเภท : ความต้องการสินค้าทราบค่าแน่นอนและช่วงเวลาที่ต้องสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าก่อนที่จะได้รับสินค้ามีการแจกแจงความน่าจะเป็น

Citation
หฤทัย ไทยมณี (2011). ตัวแบบสินค้าคงคลังแบบสองระดับสำหรับสินค้าหลายประเภท : ความต้องการสินค้าทราบค่าแน่นอนและช่วงเวลาที่ต้องสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าก่อนที่จะได้รับสินค้ามีการแจกแจงความน่าจะเป็น. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/552.
View online Resources
Collections