สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้ำมันจากเนื้อในเมล็ดสบู่ดำด้วยตัวทำละลาย

Citation
ศิริวรรณ ปรียาจิตต์ (2008). สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้ำมันจากเนื้อในเมล็ดสบู่ดำด้วยตัวทำละลาย. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/2074.
View online Resources
Collections