การตรวจจับรูปแบบผิดปกติของการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วย Decision tree

Citation
รัญญา แพรวพิพัฒน์ (2018). การตรวจจับรูปแบบผิดปกติของการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วย Decision tree. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5022.
View online Resources
Collections