การวางแผนจัดตู้คอนเทนเนอร์ลงเรือบรรทุกสินค้า : กรณีศึกษา บริษัทให้บริการขนส่งทางเรือแห่งหนึ่งในประเทศไทย

Citation
ปนัดดา สาระพิทักษ์ (2015). การวางแผนจัดตู้คอนเทนเนอร์ลงเรือบรรทุกสินค้า : กรณีศึกษา บริษัทให้บริการขนส่งทางเรือแห่งหนึ่งในประเทศไทย. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5675.
View online Resources
Collections