โครงการจัดตั้งภาคพัฒนาการโยธาของสันนิบาตเทศบาลฯ / โดย สวัสดิ์ แผลงประพันธ์

dc.contributor.advisorประทาน คงฤทธิศึกษากร, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorสวัสดิ์ แผลงประพันธ์th
dc.date.accessioned2014-05-05T09:17:28Z
dc.date.available2014-05-05T09:17:28Z
dc.date.issued1968th
dc.date.issuedBE2511th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2511.th
dc.description.abstractโครงการจัดตั้งภาคพัฒนาการโยธา เป็นโครงการที่มีความสำคัญยิ่งโครงการหนึ่งของสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นโครงการที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารงานด้านโยธาของเทศบาลต่าง ๆ เกิดผลดียิ่งขึ้น เป็นโครงการที่จะช่วยให้แต่ละเทศบาลได้รู้จักร่วมมือกันปฏิบัติและช่วยเหลือซึ่งกันและกันปฏิบัติงาน ช่วยให้เทศบาลต่าง ๆ ที่เป็นเทศบาลเล็กและมีรายได้น้อย ได้มีโอกาสใช้เครื่องมือเครื่องจักรกลที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานโยธาของตนth
dc.description.abstractวิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการการจัดตั้งภาคพัฒนาการโยธาที่ 1 ซึ่งเป็นโครงการทดลอง มีที่ตั้งศูนย์ของภาคอยู่ที่เทศบาลนครกรุงเทพฯ และมีเทศบาลอื่น ๆ เป็นสมาชิกอีก 11 เทศบาล ได้ศึกษาอย่างละเอียดถึงเรื่องการจัดองค์การ การบริหารงานด้านการคลังและการบริหารงานบุคคลตลอดทั้งวิธีการดำเนินงานอื่น ๆ เช่น การจัดหาเครื่องมือจักรกล การใช้และการฝึกอบรมช่างเทศบาล และได้ให้ข้อเสนอแนะที่สำคัญคือ เกี่ยวกับการจัดองค์การควรจะได้พิจารณาแต่งตั้งให้มีกรรมการหลายระดับ และกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ให้ชัดแจ้ง เกี่ยวกับการบริหารด้านการคลังเห็นควรให้ทุกเทศบาลออกเงินสมทบในอัตราที่เป็นเปอร์เซนต์ของรายได้เท่ากัน และเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเห็นควรกำหนดระเบียบและวิธีการบริหารงานบุคคลของตนขึ้นไว้ โดยเฉพาะการสรรหาและคัดเลือกบุคคล ควรให้สมาชิกของภาคมีส่วนนร่วมด้วย และควรปรับปรุงอัตราค่าจ้าง ค่าเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการให้เหมาะสมth
dc.format.extent279 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1125th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectเทศบาลนครกรุงเทพth
dc.subject.lccTD 113 .T3 ส17th
dc.subject.otherสาธารณูปโภคth
dc.titleโครงการจัดตั้งภาคพัฒนาการโยธาของสันนิบาตเทศบาลฯ / โดย สวัสดิ์ แผลงประพันธ์th
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.disciplineรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b11022.pdf
Size:
7.09 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections