การกำหนดพิสัยที่เหมาะสมของค่าคงที่การทำให้เรียบในการพยากรณ์แบบปรับได้ตามวิธีการของโชว์และทริก-ลิช

Citation
มีนา ปทุมสูตร (2004). การกำหนดพิสัยที่เหมาะสมของค่าคงที่การทำให้เรียบในการพยากรณ์แบบปรับได้ตามวิธีการของโชว์และทริก-ลิช. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/477.
View online Resources
Collections