สมรรถภาพการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของสบู่ดำสายพันธุ์ระยองที่ปลูกในดินที่มีการปนเปื้อนแคดเมียม

Citation
เพชรไพลิน สุวรรณโชติ (2008). สมรรถภาพการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของสบู่ดำสายพันธุ์ระยองที่ปลูกในดินที่มีการปนเปื้อนแคดเมียม. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/2075.
View online Resources
Collections