การศึกษาการดำเนินงานของหน่วยงาน ในการปรับตัวเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานความยั่งยืนด้านสาธารณสุข กรณีศึกษา : องค์กรภาครัฐแห่งหนึ่งในจ.ระยอง

Citation
ศุจินธร อ่อนดี (2022). การศึกษาการดำเนินงานของหน่วยงาน ในการปรับตัวเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานความยั่งยืนด้านสาธารณสุข กรณีศึกษา : องค์กรภาครัฐแห่งหนึ่งในจ.ระยอง. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6770.
View online Resources