ทัศนคติต่อการปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับตำบล (คปต.) ของพัฒนากรจังหวัดเลย

Citation
ชัยวัฒน์ แสงศรี (1995). ทัศนคติต่อการปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับตำบล (คปต.) ของพัฒนากรจังหวัดเลย. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1894.
View online Resources
Collections