การสำรวจสถานะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย

Citation
ฐาณิษา สุขเกษม (2009). การสำรวจสถานะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/629.
View online Resources
Collections