การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมพืชชนิดเดียวกันในประเทศที่มีพรมแดนติดกัน

Citation
จุฬาลักษณ์ โภคาสุข ปัญญจิตร (2021). การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมพืชชนิดเดียวกันในประเทศที่มีพรมแดนติดกัน. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6091.
View online Resources