การจัดการกำไรของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO)

Citation
ญาดา กีรติพงศ์ภักดี (2017). การจัดการกำไรของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO). Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4093.
View online Resources
Collections