การโอนอำนาจสอบสวนที่มิใช่ภารกิจหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปให้หน่วยงานราชการอื่น

Citation
สิริมา นองมณี (2016). การโอนอำนาจสอบสวนที่มิใช่ภารกิจหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปให้หน่วยงานราชการอื่น. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6143.
View online Resources
Collections