แนวทางการจัดการการตลาดการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

dc.contributor.advisorสุดสันต์ สุทธิพิศาลth
dc.contributor.authorกฤษณา ธนวัฒนาภรณ์th
dc.date.accessioned2018-08-14T03:36:30Z
dc.date.available2018-08-14T03:36:30Z
dc.date.issued2015th
dc.date.issuedBE2558th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558th
dc.description.abstractการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวที่คาดหวังของ ผู้ประกอบการในอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความ คาดหวังด้านทางการจัดการการตลาดการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการในอำเภอขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการจัดการการตลาดการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของ ผู้ประกอบการในอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช วิธีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก การศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวที่คาดหวังของผู้ประกอบการ โดยศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก ผู้เชี่ยวชาญ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่วนที่สอง การสำรวจภาคสนามโดยใช้แบบสอบถาม ความคิดเห็นและความคาดหวังด้านทางการจัดการการตลาดการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการใน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และอภิปรายกลุ่มย่อย สรุปได้ดังนี้th
dc.description.abstractผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจจากผู้ประกอบการ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ ร้านอาหารและสินค้าที่ระลึก และรองลงมาเป็นธุรกิจที่พัก ผู้ประกอบการมีคาดหวังต่อการจัดการ การตลาดสูงที่สุดในด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านช่องทางการจัด จำหน่าย ตามลำดับth
dc.description.abstractผลการศึกษาพบว่า อำเภอขนอมเลือกนำเสนอการท่องเที่ยวแบบละเมียด เป็นรูปแบบการ ท่องเที่ยวที่เรียบง่าย ผสมผสานระหว่างทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ทรัพยากร ทางการท่องเที่ยวที่ต้องการนำเสนอต่อนักท่องเที่ยว คือ โลมาสีชมพู ความเงียบสงบ การทำประมง พื้นบ้าน และอาหารทะเล ตามลำดับ นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย คือ ชาวยุโรปที่มาพำนักระยะยาวและ มีการใช้จ่ายสูงth
dc.description.abstractนอกจากนี้ผลการศึกษาพบว่า ขนอมควรมีการจัดการการตลาดการท่องเที่ยวโดยให้แต่ละ ภาคธุรกิจเลือกนำเสนอจุดเด่นของอำเภอขนอมอย่างเป็นเอกภาพ คือ ที่พักจะตกแต่งห้องพักด้วย สัญลักษณ์โลมาสีชมพู ร้านอาหารจะมีแกงพริกกระดูกหมูใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์เป็นอาหาร แนะนำ บริษัทนำเที่ยวจะมีโปรแกรมท่องเที่ยววิถีชาวประมงชมโลมาสีชมพูเป็นเส้นทางการ ท่องเที่ยวแนะนำ เป็นต้นth
dc.format.extent144 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb189624th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/3870th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.otherการท่องเที่ยว -- แง่เศรษฐกิจth
dc.subject.otherอุตสาหกรรมท่องเที่ยวth
dc.subject.otherการท่องเที่ยว -- การตลาด -- ไทย -- นครศรีธรรมราช -- ขนอมth
dc.subject.otherการส่งเสริมการตลาดth
dc.titleแนวทางการจัดการการตลาดการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชth
dc.title.alternativeTourism marketing management guidelines through participation of local entrepreneurs : Khanom District, Nakhon Si Thammaratth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะการจัดการการท่องเที่ยวth
thesis.degree.disciplineการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b189624.pdf
Size:
1.86 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections