การวิเคราะห์ความจำเป็นและการสร้างกรอบหลักสูตรฝึกอบรมของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

Citation
จิตติมา บุญวิทยา, 2514- (2005). การวิเคราะห์ความจำเป็นและการสร้างกรอบหลักสูตรฝึกอบรมของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/693.
View online Resources
Collections