ทักษะพื้นฐานที่จำเป็น และระดับความเชี่ยวชาญสำหรับสายงานด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Citation
สุรีรัตน์ ปะจิ๊ (2020). ทักษะพื้นฐานที่จำเป็น และระดับความเชี่ยวชาญสำหรับสายงานด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5531.
View online Resources
Collections