ธรรมาภิบาลในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลตำบลศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

dc.contributor.advisorจุฑารัตน์ ชมพันธุ์th
dc.contributor.authorณัชทิชา จันทร์อินทร์th
dc.date.accessioned2019-06-12T08:07:47Z
dc.date.available2019-06-12T08:07:47Z
dc.date.issued2015th
dc.date.issuedBE2558th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558th
dc.description.abstractการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมา กล่าวได้ว่าเป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาที่ไม่สมดุลและไม่ยั่งยืน ด้วยเหตุนี้จึงนำไปสู่การแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีธรรมาภิบาล งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาธรรมาภิบาลในการจัดการสิ่งแวดล้อม ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงเสนอแนวทางในการส่งเสริมธรรมาภิบาลในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลตำบลศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานีเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างกับผู้มีส่วนได้เสีย ผลการศึกษาพบว่า เทศบาลตำบลศรีธาตุมีการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนและผลประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก โดยนำต้นทุนของท้องถิ่น ได้แก่ ต้นทุนทางสังคม ต้นทุนทางทรัพยากร และต้นทุนทางวัฒนธรรม มาประยุกต์ในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยได้รับ ความร่วมมือและการยอมรับจากประชาชนเป็นอย่างดี เทศบาลตำบลศรีธาตุยึดหลักการจัดการ สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลทั้ง 7 หลักการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ ความยั่งยืน ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เทศบาลตำบลศรีธาตุมีความโดดเด่นและประสบความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมth
dc.format.extent211 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb190460th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4437th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.otherการจัดการสิ่งเเวดล้อม -- อุดรธานี -- ศรีธาตุth
dc.titleธรรมาภิบาลในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลตำบลศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานีth
dc.title.alternativeGood governance in environmental management of local authority : a case study Seetart Municipality, Udonthanith
dc.typetext--thesis--master thesisen
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมth
thesis.degree.disciplineการจัดการสิ่งแวดล้อมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b190460.pdf
Size:
2.81 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
full text
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections