ศึกษาปัจจัยที่มีนัยสำคัญสู่ความสำเร็จของเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของโรงงานควบคุมที่ปฏิบัติตามระบบการจัดการพลังงาน

Citation
ปฏิญญา จีระพรมงคล (2023). ศึกษาปัจจัยที่มีนัยสำคัญสู่ความสำเร็จของเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของโรงงานควบคุมที่ปฏิบัติตามระบบการจัดการพลังงาน. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6846.
View online Resources