ความเป็นไปได้ในการสร้างตัวแบบการรวมกลุ่มผ่านองค์กรเสมือนจริงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับร้านค้าปลีกขนาดเล็ก

Citation
วรรษ์ นาควิบูลย์วงศ์ (2006). ความเป็นไปได้ในการสร้างตัวแบบการรวมกลุ่มผ่านองค์กรเสมือนจริงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับร้านค้าปลีกขนาดเล็ก. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/505.
View online Resources
Collections