การแบ่งชั้นสีโดยใช้ระยะทางระหว่างสีที่ติดกันตามแกนสีที่มีความแปรปรวนสูงสุด

Citation
เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล (2003). การแบ่งชั้นสีโดยใช้ระยะทางระหว่างสีที่ติดกันตามแกนสีที่มีความแปรปรวนสูงสุด. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/440.
View online Resources
Collections