การรีแบรนด์ดิ้ง และการตอบสนองของผู้บริโภคต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าร้านอาหารประเภทปิ้งย่าง

Citation
พัชรพร เฟื่องคอน (2014). การรีแบรนด์ดิ้ง และการตอบสนองของผู้บริโภคต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าร้านอาหารประเภทปิ้งย่าง. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/3514.
View online Resources
Collections