การกำหนดจำนวนอุตมะของผู้ให้บริการในระบบการขายสินค้าแบบเช่าซื้อ

Citation
ประจวบ เอกอุรุ (1979). การกำหนดจำนวนอุตมะของผู้ให้บริการในระบบการขายสินค้าแบบเช่าซื้อ. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/475.
View online Resources
Collections