แนวทางการนำเสนอเรื่องเพศ ภาษา ความรุนแรง และภาพตัวแทนในรายการเกมโชว์ทางโทรทัศน์ดิจิทัล

Citation
น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร (2016). แนวทางการนำเสนอเรื่องเพศ ภาษา ความรุนแรง และภาพตัวแทนในรายการเกมโชว์ทางโทรทัศน์ดิจิทัล. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/3761.
View online Resources
Collections