การสร้างกลยุทธ์การซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยใช้อัลกอริธึมพันธุกรรม

Citation
อรรถวุฒิ ภิรมย์ (2010). การสร้างกลยุทธ์การซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยใช้อัลกอริธึมพันธุกรรม. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/541.
View online Resources
Collections