การกำหนดเวลาบริการที่ดีที่สุดสำหรับระบบเวียนรับบริการ

Citation
พัชรศิริ สัจจพันธุ์ (1976). การกำหนดเวลาบริการที่ดีที่สุดสำหรับระบบเวียนรับบริการ. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/478.
View online Resources
Collections