การศึกษาอิทธิพลของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนต่อการบริหารงานคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

Citation
วรรณนิภา ภูมิถาวร (2019). การศึกษาอิทธิพลของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนต่อการบริหารงานคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5140.
View online Resources
Collections