ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการสืบพยานบุคคลคดีอาญาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ

dc.contributor.advisorวราภรณ์ วนาพิทักษ์th
dc.contributor.authorธัญธิดา รัตนวิเชียรth
dc.date.accessioned2022-06-02T05:52:43Z
dc.date.available2022-06-02T05:52:43Z
dc.date.issued2017th
dc.date.issuedBE2560th
dc.description.abstractวิทยานิพนธ์เรื่องการสืบพยานบุคคลคดีอาญาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิเคราะหฺ์ความเหมาะสมและปัญหาการสืบพยานบุคคลคดีอาญาในลักษณะการประชุมทาง จอภาพ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสิงคโปร์ซึ่งจะนําไปสู่บทสรุป และข้อเสนอแนะในการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน รวมถึงการปรับปรุง พัฒนา ให้การสืบพยานบุคคลคดีอาญาในลักษณะการประชุมทางจอภาพมีความเหมาะสมและมีความ น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นth
dc.description.abstractผลจากการศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมและปัญหาการสืบพยานบุคคลคดีอาญาในลักษณะ การประชุมทางจอภาพ พบว่า การสืบพยานบุคคลคดีอาญาในลักษณะการประชุมทางจอภาพยังคงมี ปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือของพยาน ดังนี้ตามความในมาตรา 230/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญาและข้อบังคับประธานศาลฎีกาว่าด้วยการสืบพยานในลักษณะการประชุมทาง จอภาพ พ.ศ.2556 ไม่มีการกําหนดประเภทของคดีไว้ซึ่งมีความแตกต่างจากหลักเกณฑ์และวิธีการ สืบพยานของต่างประเทศ และการกําหนดผู้เป็นสักขีพยานและสถานที่ในการสืบพยานบุคคล คดีอาญาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ ในปัจจุบันนั้นส่งผลต่อการสืบพยานบุคคลคดีอาญาใน ลักษณะการประชุมทางจอภาพกล่าวคือมีความน่าเชื่อถือไม่เท่ากับการสืบพยานต่อหน้าจําเลยในห้อง พิจารณาคดีth
dc.description.abstractดังนั้น จึงควรเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีการกําหนดประเภทคดีที่ สามารถสืบพยานคดีอาญาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ การกําหนดให้ผู้พิพากษาเป็นสักขีพยาน เพื่อควบคุมดูแลให้การพิจารณาเป็นไปตามระเบียบของประธานศาลฎีกา และกําหนดให้สามารถ สืบพยานคดีอาญาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ ที่ห้องพิจารณาของศาลเท่าน้ัน เพื่อให้การสืบพยาน บุคคลคดีอาญามีความน่าเชื่อถือ และเป็นพยานที่มีน้ําหนักเพียงพอเทียบเท่ากับการสืบพยานในห้อง พิจารณาคดีของศาลth
dc.format.extent185 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb201160th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5862th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectพยานหลักฐานคดีอาญาth
dc.subject.otherการสืบสวนคดีอาญาth
dc.titleปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการสืบพยานบุคคลคดีอาญาในลักษณะการประชุมทางจอภาพth
dc.title.alternativeLegal Problems Regarding Examining Witnesses in Criminal Cases by Video Conferenceth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะนิติศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameนิติศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b201160.pdf
Size:
3.05 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections