ตัวแบบสมรรถนะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

Citation
สืบวงศ์ กาฬวงศ์ (2011). ตัวแบบสมรรถนะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/951.
View online Resources