อิทธิพลของอินสตาแกรมบุคคลที่มีชื่อเสียงต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าแฟชั่นออนไลน์

Citation
วรรษมน อินทรสกุล (2014). อิทธิพลของอินสตาแกรมบุคคลที่มีชื่อเสียงต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าแฟชั่นออนไลน์. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/3506.
View online Resources
Collections