การพยากรณ์ราคาแนฟทาด้วยระบบนิวโรฟัซซี

Citation
พรทิพย์ วิเศษศรีพงษ์, 2526- (2007). การพยากรณ์ราคาแนฟทาด้วยระบบนิวโรฟัซซี. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/587.
View online Resources
Collections