คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA: Wisdom Repository) เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา และเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาซึ่งเป็นผลงานของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ และสื่อมัลติมีเดีย โดยอนุญาตให้นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

เลือกชุมชนเพื่อเรียกดูกลุ่มข้อมูลภายในชุมชน

 • Thumbnail

  น้ำท่วมก็ยังมีอินเทอร์เน็ตใช้ได้ผ่านทางบอลลูนยักษ์ 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2017-06-28)

  ในต่างประเทศมีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านทางเทคโนโลยีการปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากบอลลูนของบริษัทกูเกิล โดยใช้ชื่อโครงการว่า Loon ซึ่งมีที่มาจากคำว่าบอลลูน ที่ใช้บอลลูนลอยฟ้าเป็นอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตสู่ภาคพืนนดินจากระดับชั้นบรรยากาศที่ความสูงหลายสิบกิโลเมตร
 • Thumbnail

  'ความภูมิใจในตนเอง' 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-06-26)

  ผู้เขียนได้มีโอกาสเป็นกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุนรัฐบาลก.พ. เพื่อไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทในต่างประเทศ โดยกระบวนการหนึ่งที่ทางก.พ.ใช้คัดเลือกก็คือ "การประเมินความพร้อมทางด้านจิตวิทยา"เพื่อวัดทัศนคติและความพร้อมของเด็กในด้านต่างๆ 9 ด้าน ในบรรดาทั้ง 9 ด้าน ผู้เขียนสังเกตเห็นว่าเด็กที่เข้าสอบทุกคนล้วนมีระดับคะแนนด้าน "ความภูมิใจในตัวเอง" ต่ำกว่าคะแนนด้านอื่นๆ แทบทั้งสิ้น ทำไมเด็กไทยถึงมีความภาคภูมิใจในตัวเองต่ำ น่าจะวิเคราะห์ได้หลากหลายสาเหตุและหลายแง่มุม
 • Thumbnail

  ชำแหละปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (สำนักพิมพ์มติชน, 2017-06-26)

  มีความเห็นจากนักวิชากรและนักธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในช่วงครึ่งปีหลัง
 • Thumbnail

  เกิดแน่ Primary Vote พรรคไหน ใครได้เปรียบ? 

  วรพล กิตติรัตวรางกูร (บริษัท สารสู่อนาคต, 2017-06-25)

  ระบบการส่งคนลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ทั้งระบบเขตและบัญชีรายชื่อ ที่ให้สมาชิกพรรคโหวตออกเสียงลงคะแนนรายชื่อที่พรรคการเมืองส่งไปให้ หรือ ไพรมารีโหวต จะเกิดขึ้นในการเมืองไทยหรือไม่ มีความคิดเห็นจาก 2 นักวิชาการ จะมาสะท้อนทัศนะแบบรอบด้านต่อระบบไพรมารีดังกล่าว
 • Thumbnail

  85 ปี ประชาธิปไตยกับทางไปแบบ'ประนีประนอม' 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2017-06-24)

  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และทีมบรรณาธิการหนังสือเบื้องแรกประชาธิปไตย ร่วมจัดราชดำเนินเสวนา เรื่อง "85 ปี ประชาธิปไตยไทยจะไปใหนดี" เนื่องในโอกาสครบรอบการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อวันที่ 24 มิถุนยน 2475 เพื่อให้"นักวิชาการ สายรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์"สะท้อนมุมมองแห่งบทเรียน ต่อยอดสู่อนาคตหลังจากที่มีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 บังคับใช้ร่วมกับร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ยุทธศาสตร์ชาติ และร่างพ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการปฏิรูป ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)" ร่วมเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก เพื่อให้"ประเทศไทย"ต้องเดินต่อด้วยบทบังคับความกฎหมาย 3 ฉบับ
 • View more