คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA: Wisdom Repository) เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา และเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาซึ่งเป็นผลงานของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ และสื่อมัลติมีเดีย โดยอนุญาตให้นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

 • Thumbnail

  Public-private partnership (PPP) in Thailand : a case study of Bangkok Mass Transit system (BTS) 

  Krit Lertsethtakarn; Chandra-nuj Mahakanjana (National Institute of Development Administration, 2016)

  A basic administrative challenge in Thailand regarding basic transportation projects is the lack of sufficient funding. Since 1990, the public-private partnership (PPP) is an option for the government in developing basic transportation and maintaining economic growth in Thailand. Bangkok Mass Transit System (BTS) was the first successful mass transit system in Thailand and was originally funded totally by private parties, at 100% private investment. However, the project has faced many problems and obstacles caused by many factors and thes...
 • Thumbnail

  Conflict resolution in the 3 southern border provinces of Thailand : policy process and outcomes 

  Suchart Monkongpitukkul; Sombat Thamrongthanyawong (National Institute of Development Administration, 2016)

  The roots of the problem of insurgency and violence in the 3 southern border provinces of Thailand, which occurred 11 years ago, are deeply seated in the areas and have affected every aspect of society. Therefore, this study is intended for an overview of the conflict resolution: policy, process and outcomes. The objectives of this study are to analyze 1) the development of the unrest situation from the past to the present 2) the development of policies to tackle the unrest in the 3 southern border provinces 3) the policy implementation p...
 • Thumbnail

  An exploration of university education systems : the case of three universities in Ghana 

  Bingab, Bernard Bekuni Boawei; Juree Vichit-Vadakan (National Institute of Development Administration, 2016)

  Ghana as a developing country has instituted a number of programmes and policies with respect to education aimed at improving the lives of her citizens since independence. The key focus of these policies have been on enhancing accessibility and quality of output at all level of the educational strata. The former aspect of the policy seems to be on track as enrollment has increased. The latter on the other hand has remained a topical issue with stakeholders and think tanks grabbling to find the right mix of solution.
 • Thumbnail

  Public-private partnerships : strengthen Thailand's health security in confronting emerging infectious diseases 

  Pinsuda Luangpaiboon; Anchana NaRanong (National Institute of Development Administration, 2016)

  The emergence/re-emergence of pathogenic organisms is putting national healthcare systems under severe strain. Infectious diseases are among the root causes of death and disability in an outbreak. As such, ensuring the development of adequate resources and access to healthcare services has become an increasing priority for the national agenda. Governments across the world are increasingly turning to PPPs as the primary mechanism for delivering healthcare services to meet this growing demand for national health security. Currently, there i...
 • Thumbnail

  THE EFFECTS OF EMOTIONAL LABOR AND MODERATING ROLES OF GENDER, AGE, AND MANAGER EMOTIONAL INTELLIGENCE ON THE JOB AND ORGANIZATIONAL OUTCOMES: A CASE STUDY OF FRONTLINE HOTEL EMPLOYEES IN PHUKET, THAILAND  

  SIRIPORN KHETJENKARN; Charoenchai Agmapisarn (NIDA, 7/2/19)

          In the high competition of the hospitality and service industry, hotels are in the process of intensely managing their employees’behavior and emotions, and this can have a detrimental impact on frontline employees’ work attitudes, job performance, and behavior within the organization. In Thailand, there are still pressing questions regarding these issues. The objectives of this study were to examine the relationships among emotional labor, burnout, job satisfaction, turnover intention, and organizational commitment, and to compare the m...
 • View more