คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA: Wisdom Repository) เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา และเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาซึ่งเป็นผลงานของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ และสื่อมัลติมีเดีย โดยอนุญาตให้นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

 • type-icon

  อุดมการณ์การเมือง (10) รากฐานนิยมทางศาสนา 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-09-14)

  อุดมการณ์รากฐานนิยมทางศาสนาเป็นอุดมการณ์ที่ไม่ยอมรับว่าการเมืองและศาสนาแยกออกจากกัน ตรงกันข้ามมองว่า การเมืองคือศาสนา ซึ่งมีนัยว่าหลักการศาสนาไม่จำกัดขอบเขตเพียงชีวิตส่วนตัวของบุคคล แต่เป็นหลักการของสาธารณะ ซึ่งผนึกรวมทั้งกฎหมาย กิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองเข้าด้วยกัน เป้าหมายของรากฐานนิยมทางศาสนาคือ การสร้างรัฐในรูปแบบใหม่บนพื้นฐานหลักการทางศาสนา มีหลักฐานว่า ขบวนการรากฐานนิยมมิได้จำกัดขอบเขตเฉพาะศาสนาอิสลามเท่านั้น หากแต่แพร่ขยายไปสู่ศาสนาอื่นด้วย เช่น กลุ่มคริสเตียนฝ่ายขวา ในประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มศาสนาฮินดูและศาสนาซิกข์ในประเทศอินเ...
 • type-icon

  อุดมการณ์การเมือง (9) พหุวัฒนธรรมนิยม อัตลักษณ์และความหลากหลาย 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-09-07)

  พหุวัฒนธรรมนิยมปรากฎขึ้นในอาณาบริเวณทางการเมืองครั้งแรกในประเทศแคนาดาเมื่อปี 1965 ต่อมาแพร่ออกไปสู่ประเทศออสเตรเลีย และตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990 พหุวัฒนธรรมนิยมได้กลายเป็นประเด็นเด่นในแวดวงการวิวาทะทางการเมืองระดับโลก อันที่จริงพหุวัฒนธรรมนิยมเป็นพื้นที่ของการถกเถียงทางอุดมการณ์มากกว่าเป็นอุดมการณ์ด้วยตัวของมันเอง ขอบเขตของการถกเถียงเป็นทัศนะเกี่ยวกับการเติบโตและการดำรงอยู่ร่วมกันของความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคม แก่นของหลักคิดพหุวัฒนธรรมนิยมประกอบด้วยการเมืองของการยอมรับซึ่งกันและกัน วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ สิทธิของชนกลุ่มน้อย ความหลากหลาย อันมีหล...
 • type-icon

  นักวิชาการชำแหละการเมืองหลังเลือกตั้ง'อ.ปริญญา'ซัดเปรี้ยงถอยหลังไป 40 ปี 

  Unknown author (www.naewna.com, 2019-06-29)

  นักวิชาการชำแหละข้อดี-ข้อเสียหลังเลือกตั้ง ชี้กลไกรัฐธรรมนูญปี 2560 เป็นรอยด่างที่ส่งทอดมาสู่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ขณะที่ อ.ปริญญา ชี้ว่าการเมืองไทยไทยถอยหลัง 40 ปี เลวร้ายกว่ารัฐธรรมนูญปี 2521 และแย่กว่าฉบับปี 2511 จนไม่ติดอันดับประชาธิปไตย
 • type-icon

  นิด้าจับมือ บ.SIAM ICO เปิดหลักสูตร blockchain Enterprise Transformation 

  Unknown author (บริษัท ไทยเดย์ ดอตคอม, 2019-06-28)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้ร่วมมือกับบริษัท SIAM ICO บริษัทที่ปรึกษาและออกแบบการพัฒนาธุรกิจ และการลงทุนด้านดิจิทัล โดยเปิดหลักสูตรพิเศษ Blockchain for Enterprise Transformation เพื่อให้ความรู้ และพัฒนาผู้บริหารขององค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่มีความตั้งใจหรือสนใจพัฒนากลยุทธ์ด้านดิจิทัลให้กับองค์กร โดยอาศัยเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นกลไกสำคัญ
 • type-icon

  AI และ Data ชนวนเหตุสงครามการค้าสหรัฐ-จีน?(5) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2019-06-26)

  อีกหนึ่งประเด็นที่ผู้เขียนเชื่อว่าเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้สหรัฐอเมริกาออกมาใช้มาตรการกดดันจีน คือ เรื่องของข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งการมีข้อมูลขนาดใหญ่อยู่ในมือถื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆ ในแง่ของการนำข้อมูลขนาดใหญ่นี้ไปศึกษาวิเคราะห์เพื่อสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ฉลาดล้ำได้
 • View more