คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA: Wisdom Repository) เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา และเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาซึ่งเป็นผลงานของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ และสื่อมัลติมีเดีย โดยอนุญาตให้นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

เลือกชุมชนเพื่อเรียกดูกลุ่มข้อมูลภายในชุมชน

 • type-icon

  ดินแดนอาทิตย์อุทัยกับการท่องเที่ยวฮาลาล 

  ศรัณย์ ศานติศาสน์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-10-01)

  รัฐบาลญี่ปุ่นเอาจริงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวฮาลาล และมีเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวมุสลิมในปี 2563 ซึ่งเป็นปีที่ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเป็นหนึ่งล้านคนหรือร้อยละ 4 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดจากปัจจุบัน
 • Thumbnail

  อธิการมทร.พระนคร ฮึ่มฟ้องคนปล่อยข่าว แก้เกณฑ์เอื้อปม 60 ปี 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (สำนักพิมพ์มติชน, 2018-09-27)

  อธิการบดีนิด้าไขก๊อก ไม่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องให้อธิการบดีที่มีอายุ 60 ปีลาออกจากตำแหน่ง สาเหตุที่ตนเองลาออกเพราะอยากขอต่ออายุราชการเพื่อสอนหนังสือและทำวิจัย
 • Thumbnail

  Amazon Go คิดการใหญ่ 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2018-09-26)

  Amazon Go ร้านสะดวกซื้อที่ไม่มีพนักงาน เราสามารถชอปปิงสินค้าได้โดยไม่ต้องรอคิวแคชเชียร์ เพียงแต่เปิดแอพบนสมาร์ทโฟน แล้วแตะที่ประตูทางเข้า หยิบสินค้าสามารถออกจากร้านได้เลย เพราะระบบจะเรียกเก็บเงินเองผ่านทางบัญชี Amazon อย่างอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องใช้คนหรือพนักงานแคชเชียร์เลย
 • Thumbnail

  ความร่วมมือ 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-09-25)

  บุญธรรม เลิศสุขเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดการอบรมหลักสูตร"ผู้นำดิจิทัลภาครัฐ" สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่าง กระทรวงมหาดไทย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
 • Thumbnail

  นิติเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการค้ายาเสพติด 

  ศุภระวรรณ เศวตะพุกกะ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-09-24)

  บางครั้งการออกกฎหมายนั้นไม่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในสังคมอย่างที่ตั้งใจไว้ จึงเกิดศาสตร์ที่ผสมผสานระหว่างเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เข้าใจถึงการตัดสินใจของมนุษย์เข้ามารวมกับสาขานิติศาสตร์และมีชื่อเรียกใหม่ว่า "นิติเศรษฐศาสตร์" ซึ่งอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์จากการมีข้อกฎหมายต่างๆ เพื่อผลิต "กฎหมายที่ดี" มีคุณภาพและครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
 • View more