คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA: Wisdom Repository) เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา และเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาซึ่งเป็นผลงานของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ และสื่อมัลติมีเดีย โดยอนุญาตให้นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

เลือกชุมชนเพื่อเรียกดูกลุ่มข้อมูลภายในชุมชน

 • Thumbnail

  ยุทธศาสตร์ OBOR พลิก "ค้าชายแดน" สู่ "ค้าข้ามแดน 

  สกนธ์ วรัญญูวัฒนา (สยามธุรกิจ, 2561-11-03)

  นายหยาง หยาง ที่ปรึกษาด้านการเมืองและสารสนเทศสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษ "One Belt One Road กับโอกาสของประเทศในกลุ่ม CLMVT" โดยได้กล่าวถึงความก้าวหน้าของ One Belt One Road ว่ามีประเทศเข้าร่วม 103 ประเทศ หัวใจหลักของยุทธศาสตร์นี้คือ การเติบโตร่วมกันของทุกประเทศโดยสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประเทศต่าง ๆ เข้าด้วยกันทั้งทางบกและทางทะเลเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันทางด้านการค้า ประเทศ CLMVT ประกอบด้วยกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย ซึ่งประเทศจีนถือว่าเป็นคู่ค้าหลักมีมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นถึง 70% ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒ...
 • Thumbnail

  จีนกระชับมิตรไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองของเอเชีย-แปซิฟิก 

  หลี่ เหรินเหลียง (กรุงเทพธุรกิจ, 2518-11-23)

  ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เดินทางเยือนปาปัวนิวกินี บรูไน และฟิลิปปินส์เพื่อพบปะผู้นำประเทศที่ตั้งอยู่บนเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนและเข้าร่วมประชุมอยางไม่เป็นทางการกับกลุ่มผู้นำกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกหรือ APEC ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 การพัฒนาความเชื่อมโยง การส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาค และการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประเด็นสำคัญของการประชุมครั้งนี้ ซึ่งการที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เข้าร่วมการประชุมสะท้อนให้เห็นว่าอาเซียนมีความสำคัญต่อนโยบา...
 • Thumbnail

  อุดหนุนทางด้านผู้บริโภค(1) 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2019-03-18)

  มาตรการสนับสนุนหรืออุดหนุนนั้น สามารถดำเนินการได้ทั้งทางด้านผู้ผลิตและทางด้านผู้บริโภค และจะต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือเป้าหมายของการดำเนินมาตรการด้วย
 • Thumbnail

  นิด้าแนะหั่นภาษีดึงตั้งสนง.ใหญ่ 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2019-03-18)

  ปัจจุบันประเทศไทยเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลในส่วนนี้อยู่ที่อัตรา 15-17% ซึ่งหากประเทศไทยกำหนดอัตราภาษีในส่วนนี้ให้อยู่ในอัตรา 12% จะช่วยดึงดูดให้บริษัทต่างชาติเข้ามาตั้งสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร เพิ่มมากขึ้นในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศได้ประมาณ 1.2 แสนล้านบาท จากการที่บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนประมาณ 1 แสนบริษัท
 • Thumbnail

  'กูรู'แตะเบรกการเมือง เตือนประชานิยมให้ถูกจุด 

  ทีมเศรษฐกิจเดลินิวส์ (สี่พระยาการพิมพ์, 2019-03-18)

  เพื่อเป็นการวิพากษ์แนวนโยบายการใช้เงินของพรรคการเมืองทั้งหมด "ทีมเศรษฐกิจ เดลินิวส์"ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง รวมถึงบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับนโยบายของรัฐบาล เพื่ออรรถาธิบายความว่า ทิศทางของประเทศไทยในภายภาคหน้าจะเป็นอย่างไร? ภายใต้สถานการณ์ทางการเมืองที่กำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือด กับแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจและการใช้เงินของแต่ละพรรคการเมือง ซึ่งสุดท้ายแล้วคนไทยทั้งประเทศจะได้อะไรจากนโยบายเหล่านี้
 • View more