คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA: Wisdom Repository) เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา และเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาซึ่งเป็นผลงานของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ และสื่อมัลติมีเดีย โดยอนุญาตให้นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

เลือกชุมชนเพื่อเรียกดูกลุ่มข้อมูลภายในชุมชน

 • Thumbnail

  อ.ส.ค. จับมือ นิด้า มุ่งพัฒนาองค์กรสู่ระดับสากล 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-11-29)

  องค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) ร่วมมือกับคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) มีความมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่จะร่วมือกันพัฒนางานหลัก 3 ด้าน คือ ด้านวิชาการ บุคลากร และกิจกรรมเชิงวิชาการ
 • Thumbnail

  จาก Pokemon GO สู่ HarryPotter: Wizards Unite(1) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2018-11-28)

  เกมใหม่ที่มีลักษณะคล้ายกันกับโปเกมอนโก เป็นการใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมผ่านตัวละครจากวรรณกรรมเยาวชนชื่อก้องโลกอย่างแฮร์รี่ พอตเตอร์ โดยเกมนี้มีชื่อว่า Harry Potter: Wizards Unite
 • Thumbnail

  หรือรัฐบาลกำลังเดินทางผิดในเรื่องกัญชา? 

  ทองใหญ่ อัยยะวรากูล (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-11-26)

  ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ ข่าวที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชนเอย่างยิ่งเรื่องหนึ่งเห็นจะไม่พ้นการที่รัฐบาลเริ่มมีนโยบายผ่อนปรนมากขึ้นสำหรับยาเสพติดบางประเภท เช่น กัญชา ซึ่งเหตุผลหลักในการปลดล็อกกัญชาก็คือเพื่อให้มีการศึกษาประโยชน์ทางการแพทย์และการนำมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์เป็นสำคัญ ซึ่งผู้เขียนเกรงว่าต่อไปจะกลายเป็นบรรทัดฐานในการกำหนดนโยบายว่า ประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้นเป็นปัจจัยที่ควรเอามาคำนึงในการใช้
 • Thumbnail

  'โซเชียลมีเดีย'สมรภูมิการเมืองแห่งใหม่ 

  ธเนศน์ นุ่นมัน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-11-26)

  ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หลายสถานการณ์ของโลกยุคใหม่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าบทบาทของ "โซเชียลมีเดีย" อันเป็นเครือข่ายสังคมอนไลน์แพร่ขยายอิทธิพลอย่างกว้างขวางในทุกวงการ ได้เข้ามามีบทบาทสร้างความเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง การเมืองไทยที่กำลังเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ย่อมเลี่ยงอิทธิพลของโลกออนไลน์ไม่ได้เช่นกัน
 • Thumbnail

  ธปท.จับตาดบ.โลกปรับบวก/นักเศรษฐศาสตร์เชื่อศก.ปีนี้โต 4% พิษการค้าจีน-สหรัฐกระทบศก.ไทยปี 62 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัท สยามรัฐ, 2018-11-23)

  ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ต้วเลขการส่งออกของเดือนตุลาคม 2561 ที่กลับมาเป็นบวกขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 ถือว่าเป็นเรื่องปกติ เนื่องจากช่วงสิ้นปีการซื้อขายจะมากเป็นพิเศษ และช่วงนี้ราคาสินค้าเกษตรเริ่มปรับตัวดีขึ้น ดังนั้นตัวเลขส่งออกหลังจากนี้ไปจะเป็นบวกและทั้งปีเชื่อว่าขยายตัวได้ถึงร้อยละ 8 อย่างแน่นอน
 • View more