คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA: Wisdom Repository) เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา และเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาซึ่งเป็นผลงานของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ และสื่อมัลติมีเดีย โดยอนุญาตให้นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

 • Thumbnail

  The achievement of export performance of small and medium enterprises (SMEs) in Thailand 

  Janchai Pitakunnop; Montree Socatiyanurak (National Institute of Development Administration, 2014)

  Today, international trade is very important thanks to small and medium enterprises‟ role in the economy through the boost of employment from their advantages on business opportunity. However, small and medium enterprises have their own disadvantage with respect to size, resources, and management capability that impede their opportunity to export. Yet, there are few practical research works about achievement of export performance of small and medium enterprises (SMEs) in Thailand. Most studies involve foreign markets in developed countrie...
 • Thumbnail

  EXAMINING THE MEDIATING EFFECTS OF PUBLIC SERVICE  MOTIVATION AND WORKPLACE TRUST ON PERCEIVED POLITICS AND ORGANIZATIONAL OUTCOMES AMONG FRONTLINE SERVICE WORKERS IN THE PHILIPPINES 

  Rowena Clemino Alcoba; Boon-Anan Phinaitrup (NIDA, 9/6/19)

  This dissertation examined how public service motivation (PSM), enhanced by workplace trust (WT), will mediate the effects of perceived politics on organizational outcomes in the context of Philippine local bureaucracy. The study investigated the relationship of perception of organizational politics (POP) with organizational commitment (OC), job satisfaction (JS) and workplace stress (WS); and the mediating effects of PSM and WT on these relationships. The underpinnings of three theories – social exchange, self-determination and job demands-res...
 • Thumbnail

  The uses and gratifications of food information sharing among househusbands and housewives on Facebook 

  Siras Pankow; Pornpun Prajaknate (NIDA, 6/7/17)

  In this present research, the uses and gratification theory was used to examine househusbands and housewives’ needs toward food information sharing behaviors on Facebook. The respondents of this research were Facebook users, ages between 25 and 65 years old. Online survey were distributed to 414 respondents (131 male and 283 female) who joined food and cooking community Facebook groups which have more than ten thousand members. To be eligible for survey, respondent must share food information on Facebook fanpage at least one time in three month...
 • Thumbnail

  Nepotism in Patronage System and The Effectiveness of Local Administrative Organization : A Case Study of The Local Administrative Organization in Muang District of Nakhon Ratchasima Province 

  Torsakul Puttapak; Suvicha Pouaree (NIDA, 9/12/19)

  The research deliberated on “Nepotism in patronage system and the effectiveness of local administrative organizations by the case study of those are in Muang district of Nakhon Ratchasima province.” It aims to study on local politic under nepotism patronage system which replicates to the work effectiveness of the organizations. The approach implemented under the conformations of “Qualitative Research” with text studies and the “Observation” for data from political activities in the area and the interview. The interview was completed in 2 condu...
 • Thumbnail

  Application of Livelihood Related Local Wisdom in Mobilizing Development Toward Strengthened Community: A Case Study of Kiriwong Community, Lansaka District, Nakorn Sri Thammarat Province. 

  Phrutpong Chaiphahol; Awae Masae (NIDA, 8/19/19)

  The study of rural livelihood should realize local contexts and socio-environmental dynamics at the community level. At the same time, it should focus on learning of community members pertaining to creative and beneficial resource utilization through local wisdom application appropriate for changing conditions. These research aims were: 1) to investigate the application of local wisdom related to livelihood in Kiriwong community, Lansaka district, Nakhon Sri Thammarat province; 2) to find out community development movement towards a strengthene...
 • View more