การวางหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับพนักงานฝ่ายการผลิต : กรณีศึกษาบริษัทไทยตาบูชิอีเล็คทริค จำกัด

Citation
สุธินี ฤกษ์ขำ (2002). การวางหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับพนักงานฝ่ายการผลิต : กรณีศึกษาบริษัทไทยตาบูชิอีเล็คทริค จำกัด. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/667.
View online Resources
Collections