ช่วงโควิด-19 ทะเลได้พักฟื้น สู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

Citation
อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, กาญจนา ย่าแสน (2021). ช่วงโควิด-19 ทะเลได้พักฟื้น สู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6102.
View online Resources