การปรับปรุงกระบวนการให้บริการจัดทำข้อมูลทางบรรณานุกรมหนังสือโดยการประยุกต์ใช้หลักการ ECRS+IT

dc.contributor.authorกนกวรรณ จันทร
dc.date.accessioned2024-04-05T08:44:54Z
dc.date.available2024-04-05T08:44:54Z
dc.date.issued2019-12-13
dc.date.issuedBE2562-12-13
dc.description.abstractการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการใช้หลักการ ECRS+IT มาปรับปรุงกระบวนการบริการจัดทำข้อมูลทางบรรณานุกรมหนังสือ 2) เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการบริการจัดทำข้อมูลทางบรรณานุกรมหนังสือโดยใช้หลักการ ECRS+IT และ 3) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปรับปรุงกระบวนการบริการจัดทำข้อมูลทางบรรณานุกรมหนังสือ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประชากรของการวิจัย คือ ชิ้นงานของการให้บริการจัดทำข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2561 ผลของการวิจัยพบว่า (1) การใช้หลักการ ECRS+IT และนำข้อคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ มาปรับปรุงกระบวนการบริการจัดทำข้อมูลทางบรรณานุกรมหนังสือ ทำให้สามารถลดขั้นตอนของกระบวนการลง 12 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 42.86 (2) ลดเวลาที่ใช้ในการทำงานของกระบวนการลง 156 นาที (2.60 ชั่วโมง) คิดเป็นร้อยละ 47.42 (3) ลดเวลารอคอยของกระบวนการลง 10 วัน คิดเป็นร้อยละ 83.33 (4) ลดทรัพยากร ด้านคนลง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ลดทรัพยากร ด้านกระดาษลง 18.70 แผ่น คิดเป็นร้อยละ 68.25 และ (5) ลดความผิดพลาดของชิ้นงานให้เป็นศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 100 และผลของการวิจัยนี้ เป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการของสำนักบรรณสารการพัฒนา กล่าวคือ ผู้ใช้บริการจะได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ได้รับชิ้นงานที่มีความถูกต้องสมบูรณ์ และได้ทราบถึงข้อมูลขั้นตอนการขอใช้บริการและรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการใช้ประกอบการขอใช้บริการจัดทำข้อมูลทางบรรณานุกรมหนังสือที่ชัดเจนขึ้นผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด สำหรับผู้ให้บริการมีความคล่องตัวในการให้บริการที่มากขึ้น และมีการใช้เวลาในการให้บริการอย่างเหมาะสม เพื่อตอบสนองกลยุทธ์การให้บริการโดยการคำนึงถึงผู้ใช้บริการเป็นสำคัญของสำนักบรรณสารการพัฒนา
dc.format.extent117 หน้า
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6811
dc.language.isotha
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.holderสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
dc.subjectทฤษฎี ECRS
dc.subjectบริการจัดทำข้อมูลทางบรรณานุกรม
dc.subjectกระบวนการการให้บริการ
dc.subjectการปรับปรุงกระบวนงาน
dc.subject.otherข้อมูลทางบรรณานุกรมหนังสือ
dc.subject.otherICP
dc.subject.otherCataloging in Publication
dc.subject.otherISBN
dc.subject.otherInternational Standard Book Numbers
dc.titleการปรับปรุงกระบวนการให้บริการจัดทำข้อมูลทางบรรณานุกรมหนังสือโดยการประยุกต์ใช้หลักการ ECRS+IT
dc.typetext::report::research report
mods.genreRoutine to Research
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา
oairecerif.author.affiliationสำนักบรรณสารการพัฒนา
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
การปรับปรุงกระบวนการให้บริการจัดทำข้อมูลทางบรรณานุกรมหนังสือ โดยการประยุกต์ใช้หลักการ ECRS+IT.pdf
Size:
3.39 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Permission Form-กนกวรรณ จันทร.pdf
Size:
116.7 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
9.73 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: