การประยุกต์ใช้ RFID กับการควบคุมยานพาหนะเข้า-ออก กรณีศึกษาโรงเรียนจ่าอากาศ

dc.contributor.advisorนิธินันท์ ธรรมากรนนท์, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorรุ่งกิจ กมลกลางth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:06:12Z
dc.date.available2014-05-05T09:06:12Z
dc.date.issued2009th
dc.date.issuedBE2552th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม. (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009th
dc.description.abstractงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบต้นแบบควบคุมยานพาหนะเข้า-ออกโรงเรียน จ่าอากาศ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID และเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยด้านการควบคุมยานพาหนะที่ผ่านเข้า-ออกโรงเรียน จ่าอากาศ ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถตรวจสอบและติดตามข้อมูลของยานพาหนะที่กําลังผ่านเข้าออกได้ทันที ใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยด้านการควบคุมยานพาหนะให้กับ ผู้บังคับบัญชาตามความต้องการ การพัฒนาระบบต้นแบบนี้นําเทคโนโลยี RFID ใช้ในการตรวจจับ ยานพาหนะที่กําลังผ่านเข้า-ออก หน่วยงาน ด้วยโปรแกรมควบคุมการทํางานของระบบเชื่อมต่อกับ ระบบฐานข้อมูล MySQL บนเว็ปเซิร์ฟเวอร์ Apache ผ่านตัวกลางโปรแกรมภาษา PHP สามารถนํา ระบบต้นแบบไปพัฒนาขยายขอบเขตการทํางานหรือรวมกับระบบงานอื่นๆ เพื่อให้ระบบรักษา ความปลอดภัยมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ระบบต้นแบบที่พัฒนาขึ้นผ่านการทดสอบข้อบกพร่องใน ส่วนต่างๆ ได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ มีระบบฐานข้อมูลที่ดีมีความรวดเร็วข้อมูลมีความถูกต้อง ระบบสามารถตอบสนองต่อความต้องการในการปฏิบัติงานอย่างทันท่วงทีมีระดับความพึงพอใจ ต่อการทํางานของระบบโดยรวมของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับดีสามารถนําไปใช้เป็นระบบ ต้นแบบควบคุมยานพาหนะเข้า-ออกหน่วยงานของกองทัพอากาศได้เป็นอย่างดีอีกทั้งเป็นการ พัฒนาโรงเรียนจ่าอากาศ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ให้สอดคล้องตามนโยบายการก้าวเข้าสู่รัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์th
dc.format.extent9, 148 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2009.131
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/586th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectอาร์เอฟไอดีth
dc.subjectRFIDth
dc.subjectโรงเรียนจ่าอากาศ -- นวัติกรรมทางเทคโนโลยีth
dc.subject.lccTK 6553 ร42 2009th
dc.subject.otherระบบกำหนดรหัสประจำตัวด้วยคลื่นความถี่วิทยุth
dc.titleการประยุกต์ใช้ RFID กับการควบคุมยานพาหนะเข้า-ออก กรณีศึกษาโรงเรียนจ่าอากาศth
dc.title.alternativeAn adoptation of RFID in vehicle accessing control : a case of Air Technical Training School (ATTS)th
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentโครงการร่วมระหว่างคณะบริหารธุรกิจและสำนักการศึกษาระบบสารสนเทศth
thesis.degree.disciplineบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ)th
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b162183.pdf
Size:
9.63 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections