Show simple item record

dc.contributor.advisorชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorสุมน เบญญศรีth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:17:10Z
dc.date.available2014-05-05T09:17:10Z
dc.date.issued1966th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1060
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2509.th
dc.description.abstractคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให้โทษได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ.2504 คณะกรรมการนี้แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี มีอธิบดีกรมตำรวจเป็นประธาน คณะกรรมการอื่น ๆ ประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ในทางปราบปราม ป้องกัน และบำบัดรักษา นอกจากนี้ยังมีหน้าที่สืบสวนผู้มีกรณีเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดให้โทษระหว่างประเทศตามข้อตกลงขององค์การสหประชาชาติหรือที่องค์การตำรวจสากลหรือที่ต่างประเทศขอร้องมา ทั้งยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประสานงานของหน่วยราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเจ้าหน้าที่กองกำกับการ 7 เป็นกองเจ้าหน้าที่สำหรับปฏิบัติงานนี้อีกด้วย.th
dc.description.abstractจากการศึกษาปรากฏว่า การบริหารงานของคณะกรรมการเป็นการบริหารงานที่ดีประการหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการประสานงาน และการวินิจฉัยสั่งการเพื่อให้งานในด้านการป้องกันปราบปรามสัมฤทธิผล อย่างไรก็ดียังมีอุปสรรคบางประการซึ่งควรจะได้นำมาแก้ไข อุปสรรคเหล่านี้ได้แก่.-th
dc.description.abstract1. เจ้าหน้าที่ในการดำเนินงาน กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ในการปราบปรามมีกำลังคนไม่เพียงพอ การปราบปรามยาเสพติดให้โทษจึงหาได้หยุดยั้งหรือเบาบางลงได้เร็วเท่าที่ควร ควรหาทางเพิ่มกำลังคน และควรพิจารณาในด้านขวัญและมูลเหตุจูงใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น และควรจะได้ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการข่าวกรองซึ่งอาจเป็นทหารหรือตำรวจth
dc.description.abstract2. การดำเนินงานด้านบำบัดรักษา การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดนั้นมิได้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการแพทย์อย่างแท้จริง ผู้ที่เข้ารับการบำบัดรักษาเป็นประเภทสมัครใจ สามารถเข้าและออกจากสถานบำบัดตามความพอใจ ทั้งไม่สามารถจะอยู่รักษาได้นานพอสมควร ควรที่ทางราชการจะได้จัดสถานพยาบาลเพิ่มขึ้น เพิ่มนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และมีระเบียบข้อบังคับให้ผู้ติดยาเสพติดรักษาตัวในระยะยาวจนหายเป็นปกติth
dc.description.abstract3. การประสานงานกับต่างประเทศ ควรจะได้มีการกระชับการประสานงานระหว่างประเทศให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะประเทศที่อยู่ใกล้เคียง เช่น ลาว หรือทางแถบชายแดนทางภาคเหนือของประเทศไทย.th
dc.format.extent149 หน้า.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.subject.lccRC 568 .O6 ส46th
dc.subject.otherยาเสพติด -- การควบคุมth
dc.titleการปราบปรามยาเสพติดให้โทษของคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให้โทษth
dc.typeTextth
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้นth
dc.rights.holderสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาen
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตen
thesis.degree.levelปริญญาโทth
thesis.degree.disciplineรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record