ความสามารถในการจัดหารายได้ของหน่วยการปกครองท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีของเทศบาล

Citation
พีระ วชิรวรรณวงศ์ (1988). ความสามารถในการจัดหารายได้ของหน่วยการปกครองท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีของเทศบาล. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1116.
View online Resources
Collections