ระบบการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์

Citation
พิชิตชัย กิ่งพวง (2013). ระบบการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/2980.
View online Resources
Collections