การศึกษากระบวนการตีตราทางสังคมที่ทำให้บุคคลกลายเป็นผีปอบ

Citation
อภิมุข สดมพฤกษ์ (2015). การศึกษากระบวนการตีตราทางสังคมที่ทำให้บุคคลกลายเป็นผีปอบ. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4654.
View online Resources
Collections