การนำเสนอไวยากรณ์ภาษาไทย โดย XML Schema และการประยุกต์ในการตรวจสอบโครงสร้างของประโยคภาษาไทย

Citation
รุจิรา หนูปาน (2012). การนำเสนอไวยากรณ์ภาษาไทย โดย XML Schema และการประยุกต์ในการตรวจสอบโครงสร้างของประโยคภาษาไทย. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/532.
View online Resources
Collections