แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ต่อการจัดการการท่องเที่ยวรูปแบบ Mice อย่างยั่งยืน ในจังหวัดขอนแก่น

Citation
อรุณศรี นามซุย (2016). แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ต่อการจัดการการท่องเที่ยวรูปแบบ Mice อย่างยั่งยืน ในจังหวัดขอนแก่น. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5457.
View online Resources
Collections