การนำแนวทางการหาผลตอบแทนการลงทุนไปใช้ในการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย

Citation
อรอุมา ศิลปศาสตร์ (2002). การนำแนวทางการหาผลตอบแทนการลงทุนไปใช้ในการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/653.
View online Resources
Collections