อ่านให้เธอฟัง EP.1 : บทความรับเชิญ: มุมมองความเสี่ยงในโลกธุรกิจ โดย ทนง ทิพยะ ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ และมณีวรรณ ฉัตรอุทัย

Citation
สำนักบรรณสารการพัฒนา (2024). อ่านให้เธอฟัง EP.1 : บทความรับเชิญ: มุมมองความเสี่ยงในโลกธุรกิจ โดย ทนง ทิพยะ ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ และมณีวรรณ ฉัตรอุทัย. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6758.
View online Resources