การทำพินัยกรรม : ศึกษากรณีเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายมรดกไทย และสปป.ลาว

dc.contributor.advisorปิยะนุช โปตะวณิชth
dc.contributor.authorจันที สีปานth
dc.date.accessioned2019-02-12T07:25:27Z
dc.date.available2019-02-12T07:25:27Z
dc.date.issued2015th
dc.date.issuedBE2558th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (น.ม.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558th
dc.description.abstractวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายว่าด้วยมรดก ของ สปป. ลาว และกฎหมายไทย ในเรื่อง “การทำพินัยกรรม” เฉพาะกรณี ข้อกำหนดทางด้านกฎหมายในการ จำกัดอำนาจในการทำพินัยกรรม หรือกำหนดเกณฑ์ทางด้านอายุของผู้ทำพินัยกรรม แบบของ พินัยกรรม และขอบเขตข้อกำหนดกฎหมายที่จำกัดอำนาจในการยกทรัพย์สินโดยพินัยกรรมth
dc.description.abstractเมื่อผู้เขียนได้นำประเด็นปัญหาดังกล่าว มาศึกษาเปรียบเทียบกันแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันแล้ว พบ ว่าบทบบัญญัติกฎหมายเรื่องพินัยกรรม ของทั้งสองประเทศนี้มีความแตกต่างกันในเรื่องของการ ตกทอดมรดกตามพินัยกรรม โดยเฉพาะเกี่ยวกับการทำพินัยกรรม ซึ่งจากการศึกษาตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ลักษณะ 3 ของไทยกับกฎหมายว่าด้วยมรดก ภาค 3 ของ สปป. ลาว ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจุจบัน ได้มีการบัญญัติกฎเกณฑ์ต่างๆ ในการกำหนดความสมบูรณ์ของพินัยกรรม ที่ไม่เหมือนกันในหลายกรณี โดยเฉพาะเกณฑ์ทางด้านอายุของผู้ทำพินัยกรรม ขอบเขตในการกำหนด ยกทรัพย์สินในพินัยกรรม และแบบของพินัยกรรม เป็นต้น ฉะนั้น เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกันตามหลัก กฎหมายดังกล่าวแล้ว พบว่าการทำพินัยกรรมตามกฎหมายของ สปป.ลาว ไม่มีหลักเกณฑ์ที่ให้ความ คุ้มครองผู้ทำพินัยกรรมเท่าที่ควร และเป็นการขัดต่อหลักการพื้นฐานของการทาพินัยกรรม คือ หลัก กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและหลักอิสระในทางแพ่ง ซึ่งทำให้ผู้ทำพินัยกรรมไม่สามารถทำพินัยกรรม กำหนดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของตน ได้ตามใจชอบ เมื่อเทียบกับหลักกฎหมายของไทยth
dc.description.abstractจากการศึกษาข้างต้น ผู้เขียนเสนอว่าควรมีการนำเอาหลักเกณฑ์ของการตกทอดมรดกตาม พินัยกรรมตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย มาบัญญัติไว้ในกฎหมายว่า ด้วยมรดก เรื่องพินัยกรรมในกรณีดังกล่าว ของ สปป.ลาว ด้วย เพื่อทำให้กฎหมายว่าด้วยมรดก ของ สปป.ลาว มีหลักเกณฑ์การตกทอดมรดกตามพินัยกรรม ให้มีความทันสมัย สอดคลองกับสังคมลาว และหลักการตกทอดมรดกของสากลอีกด้วยth
dc.format.extent133 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb190062th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4257th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectกฎหมายมรดกไทยth
dc.subjectการทำพินัยกรรมth
dc.subject.otherพินัยกรรมth
dc.subject.otherพินัยกรรม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับth
dc.titleการทำพินัยกรรม : ศึกษากรณีเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายมรดกไทย และสปป.ลาวth
dc.title.alternativeThe will : to study comparing the legal heritage of Thailand and Lao PDR (Lao Peole's Democratic Republic)th
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะนิติศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameนิติศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b190062.pdf
Size:
1.84 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections