การรับรู้และการตอบสนองการสื่อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ

Citation
รสสุคนธ์ สกุลเมตตา (2014). การรับรู้และการตอบสนองการสื่อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/3513.
View online Resources
Collections