ทัศนคติของช่างฝีมือที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนช่างฝีมือทหารต่อการนำความรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการปฏิบัติงาน

dc.contributor.advisorแสวง รัตนมงคลมาศ, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorสุภา ศรีรักษ์th
dc.date.accessioned2014-05-05T09:17:29Z
dc.date.available2014-05-05T09:17:29Z
dc.date.issued1971th
dc.date.issuedBE2514th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2514.th
dc.description.abstractศึกษาเพื่อทราบทัศนคติของช่างฝีมือที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนช่างฝีมือทหารต่อการนำความรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการปฏิบัติงาน และเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าช่างฝีมือเหล่านั้นจะมีลักษณะสภาพความเป็นจริงอย่างไรบ้าง เริ่มต้นวิทยานิพนธ์เป็นการเสนอแนวความคิดและความเป็นมาของการฝึกช่างฝีมือของโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ทัศนคติของช่างฝีมือต่อการนำความรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเสนอการเปรียบเทียบการใช้ความรู้ทางวิชาชีพปฏิบัติงานแยกตามกลุ่ม บุคคล และหน่วยต้นสังกัด ตลอดจนเปรียบเทียบโดยแยกพิจารณาตามสาขาวิชาชีพ และรุ่นที่สำเร็จการศึกษา.th
dc.description.abstractในตอนต่อไปเป็นการพิจารณาทัศนคติของช่างฝีมือต่อการนำความรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการปฏิบัติงาน กับการบรรจุแต่งตั้ง เริ่มด้วยการสรุปถึงกรรมวิธีในการบรรจุแต่งตั้ง ผลของการบรรจุแต่งตั้ง ลักษณะของหน่วยงานที่รับการบรรจุและทัศนะของช่างฝีมือต่อเรื่องต่าง ๆ อันมีสาเหตุจากการบรรจุแต่งตั้ง หลังจากนั้นผู้เขียนได้วิเคราะห์ทัศนคติของช่างฝีมือต่อความสอดคล้องระหว่างระบบการฝึกศึกษาวิชาช่างจากโรงเรียน ระบบปฏิบัติงานของหน่วยกับการนำความรู้ทางวิชาชีพใช้ปฏิบัติงาน แล้ววิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทราบทัศนคติของช่างฝีมือในเรื่องบรรยากาศในที่ทำงาน และสภาพการทำงาน ในตอนสุดท้ายเป็นการสรุปปัญหาทั้งหมด พร้อมกับเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา ตลอดจนส่งเสริมสิ่งที่เป็นอุปกรณ์เกื้อกูลให้มีมากและดียิ่งขึ้นth
dc.format.extent306 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1130th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectนักศึกษาth
dc.subjectโรงเรียนช่างฝีมือทหารth
dc.subject.lccLC 1081 ส46th
dc.subject.otherช่างฝีมือ -- ทัศนคติth
dc.subject.otherการศึกษาทางอาชีพ -- ไทยth
dc.titleทัศนคติของช่างฝีมือที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนช่างฝีมือทหารต่อการนำความรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการปฏิบัติงานth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.disciplineรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b11239.pdf
Size:
6.57 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections