การพัฒนาระบบสแกนวัตถุเพื่อการจัดเก็บข้อมูลพื้นผิวสามมิติรายละเอียดสูงสำหรับพิ้นผิวแบบระนาบและไม่ระนาบ

Citation
เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (2020). การพัฒนาระบบสแกนวัตถุเพื่อการจัดเก็บข้อมูลพื้นผิวสามมิติรายละเอียดสูงสำหรับพิ้นผิวแบบระนาบและไม่ระนาบ. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5537.
View online Resources
Collections