การคัดเลือกกลุ่มการลงทุนโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมร่วมกับเจเนติกอัลกอริธึม

Citation
ณฐพงศ์ สารธรรม (2008). การคัดเลือกกลุ่มการลงทุนโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมร่วมกับเจเนติกอัลกอริธึม. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/580.
View online Resources
Collections