แนวทางการพัฒนาธุรกิจรับซื้อของเก่าตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ในพื้นที่ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Citation
อรอุมา เงื้อมผา (2023). แนวทางการพัฒนาธุรกิจรับซื้อของเก่าตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ในพื้นที่ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6774.
View online Resources