การประมาณค่าเฉลี่ยประชากรด้วยวิธีของซิลส์ในการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างง่าย

dc.contributor.advisorจิราวัลย์ จิตรถเวชth
dc.contributor.authorนฤพล วงศ์เจริญสันติth
dc.date.accessioned2019-01-10T06:34:50Z
dc.date.available2019-01-10T06:34:50Z
dc.date.issued2018th
dc.date.issuedBE2561th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม. (สถิติประยุกต์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561th
dc.description.abstractงานวิจัยนี้ได้นำเสนอตัวประมาณค่าเฉลี่ยประชากรใหม่ 2 ตัวที่ใช้ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน ในการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างง่ายไม่คืนที่ ตัวประมาณตัวที่หนึ่งเป็นตัวประมาณที่ไม่ใช้ตัวแปรช่วย พัฒนาจากตัวประมาณของซิลส์ และตัวประมาณตัวที่สองเป็นตัวประมาณอัตราส่วนที่พัฒนาจากตัวประมาณอัตราส่วนของ Jirawan Jitthavech and Vichit Lorchirachoonkul พร้อมด้วยเงื่อนไขที่ตัวประมาณตัวที่หนึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าตัวประมาณดั้งเดิมที่ไม่ใช้ตัวแปรช่วย และเงื่อนไขที่ตัวประมาณตัวที่สองมีประสิทธิภาพสูงกว่าตัวประมาณอัตราส่วนดั้งเดิมแบบแยก ผลการจำลองยืนยันความสอดคล้องของเงื่อนไขทั้งสองที่ได้วิเคราะห์ไว้ นอกจากนี้ ยังได้เปรียบเทียบกับตัวประมาณอัตราส่วนที่พัฒนาจากตัวประมาณอัตราส่วนของ Sisodia and Dwivedi ซึ่งสรุปจากผลการจำลองได้ว่าตัวประมาณตัวที่สองมีประสิทธิภาพสูงกว่า และมีความเอนเอียงต่ำกว่าด้วยth
dc.description.abstractThis research proposes two new population mean estimators using the coefficient of variation in stratified random sampling without replacement. The first estimator without an auxiliary variable is developed from Searls estimator and the second estimator is a ratio estimator developed from Jirawan Jitthavech and Vichit Lorchirachoonkul ratio estimator. The conditions for the efficiency of the first proposed estimator higher than the conventional estimator without auxiliary variable and for the efficiency of the second proposed estimator higher than the conventional separate ratio estimator are also analyzed. The simulation confirms the consistency of the two conditions. Moreover, it can be concluded from the simulation that the efficiency of the second estimator is higher than the separate ratio estimator developed from Sisodia and Dwivedi ratio estimator with the lower biases.th
dc.format.extent202 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb203101th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4034th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjecte-Thesisth
dc.subjectตัวประมาณค่าของ Searlsth
dc.subjectตัวประมาณอัตราส่วนของ Jitthavech and Lorchirachoonkulth
dc.subjectการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างง่ายไม่คืนที่th
dc.subjectประสิทธิภาพสัมพัทธ์th
dc.titleการประมาณค่าเฉลี่ยประชากรด้วยวิธีของซิลส์ในการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างง่ายth
dc.title.alternativeEstimation of population mean in stratified random sampling: searls approachth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะสถิติประยุกต์th
thesis.degree.disciplineสถิติประยุกต์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b203101e.pdf
Size:
3.14 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
115 B
Format:
Plain Text
Description:
Collections